Parkering

Tilgjengelighet

3 timer GRATIS parkering (mot billett)

Besøker du Metro med bil er det lett tilgjengelighet til senteret fra R159, Solheimveien og Skårersletta. Vi har gode parkeringsfasiliteter i både parkeringshus og utendørs, og det skal være enkelt å parkere i nærheten av ønsket inngang til senteret. Totalt har vi 1250 parkeringsplasser, og kan by på 3 timer GRATIS parkering mot billett. Automatene er plassert lett tilgjengelig i både parkeringshus og på overflateparkeringen.

Ønsker du å stå parkert lenger koster det kr. 25,- per time. Betaling foregår i forkant i samme parkeringsautomat hvor du trekker parkeringslapp for gratis parkering. Maks parkeringstid er seks timer. Eksempel: Vet du at du skal være på senteret i fire timer, betaler du kr 25,- på automaten og får da automatisk en billett som viser gyldig parkering i fire timer. Husk å legge billetten godt synlig i frontruten på bilen.

Metro har 30 HC-plasser, fordelt ved alle senterets innganger.

Metro har 9 El-bil parkeringsplasser med ladestasjon i parkeringshuset.