Lekeplass - innendørs

Familietjenester

I plan 2 finner du en liten lekeplass for de minste barna. Her er det også en touch-skjerm med små spill og aktiviteter.