Hittegods

Praktiske tjenester

Har du mistet noe når du besøkte oss på Metro?

Eller har du kanskje funnet noe du vil levere inn?

Ta kontakt med vår servicevekter på 958 58 224