Din Klinikk

Helse

Din Klinikk arbeider for sine pasienters beste, i første rekke ved hjelp av naturmedisinske, komplementære behandlingsformer. Vi behandler både fysiske og psykiske lidelser av akutt og kronisk art, både hos voksne og hos barn. Ved behov henviser vi til våre felles leger for videre utredninger.

Thor Helge Bergan har drevet Din Klinikk Lørenskog siden 1988. Din Klinikk Lørenskog samarbeider med spesialister i allmennmedisin, øre-nese-hals lidelser og muskel- og skjelettplager/idrettsmedisin. Vi samarbeider også med Lørenskog Kiropraktorklinikk, som vi deler venteværelse med.

www.dinklinikk.no

Kontakt

67 90 55 55