Miljø- og samfunnsansvar

Miljo- og samfunnsansvar

I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i vårt lokalsamfunnet har Metro senter både en forpliktelse og en mulighet til å kunne drive miljøriktig og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning. Sammen med vår eier Steen & Strøm har vi utviklet en CSR-strategi som fokuserer på miljø og bærekraft, men som også tar et ansvar i forhold til vårt lokalsamfunn og dets innbyggere. Vi kaller denne strategien Act For Good. Act For Good er bygget opp rundt tre sentrale fokusområder:

  • Act For The Planet: Sikre fokus på at Metro / Steen & Strøm bidrar positivt til vår påvirkning på miljøet
  • Act For Territories: Være en positiv bidragsyter til vårt lokalsamfunn gjennom samarbeid og utvikling
  • Act For People: Verdiskapning gjennom fokus på mennesker i alle aktiviteter

Du kan lese mer om Act For Good her >>

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001. Dette innebærer blant annet:

  • Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
  • Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
  • Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
  • Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.
  • Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.

Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 – se sertifikat her
Metro senter er BREEAM IN-Use Part 1 sertifisert – se sertifikat her 
Metro storhandel er BREEM IN-Use Part 1 sertifisert - se sertifikat her

Steen & Strøm CSR policy - se policy her