Web cloud

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Initiativ for bærekraftig handel og redusert klimaavtrykk

Metro er en del av Lørenskog og er et møte- og handelssted for mange. Vår ambisjon er å fortsette slik i mange år fremover. Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk og skape muligheter for bærekraftig forbruk som kan bidra til minimal påvirkning på vårt felles miljø.
 
Metro er eid av Steen & Strøm, Skandinavias ledende kjøpesenterselskap, som igjen eies av Klépierre og APG. Sammen har vi lansert en oppdatert ESG-strategi, Act4Good™. ESG står for Environment, Social and Governance og tilbyr et standardmål for måling av miljøpåvirkning. Målene våre er ambisiøse. Innen 2030 skal vi ha skapt den mest bærekraftige plattformen for handel. I Skandinavia. Og i Europa.

Act4Good™ er basert på fire hjørnesteiner:

1. Achieving  net zero
Oppnå netto null (klimanøytralitet) innen 2030 med et åttepunkts initiativ innen Act for the climate. 

2. Servicing communities 
Å lokalt støtte områdene og stedene der vi er virksomme, for eksempel ved å tilby grønne tjenester i form av resirkulering, innsamling av klær og resirkuleringsprosjekter med langsiktig innvirkning. Vi skal oppfordre alle våre kjøpesentre til å oppfylle de interne kravene på inkludering. 

3. Growing people
Ambisjonen er blant annet å utvikle våre ansattes kompetanse, og ivareta menneskers fysiske og psykiske helse ved å skape muligheter for forebyggende tiltak på alle våre arbeidsplasser og lokalt der vi er virksomme. Samt inngå en inklusjonsklausul i alle våre tjenesteleverandørers kontrakter osv.

4. Promoting a sustainable lifestyle
Oppmuntre, muliggjøre og bidra til en bærekraftig tilnærming og livsstil som omfatter hele økosystemet for våre leietakere og besøkende. Bærekraftig handel skal fremmes i alle våre kjøpesentre ved å kommunisere våre leietakeres bærekraftige produkter/tjenester. Våre egne bærekraftige arrangementer skal øke våre kunders bevissthet om bærekraftige levevaner. Et team vil bli utnevnt for å utvikle nye, bærekraftige konsepter for alle skandinaviske kjøpesentre i selskapet.

Les mer om Klépierre

Les mer om Act4Good

Vi ivaretar vårt felles miljø blant annet ved å: 
- redusere energiforbruk og karbondioksidutslipp
- sortere avfallet vårt og resirkulere så mye som mulig 
- forespørre miljøvennlige varer i våre kjøp 
- bruke digitalt markedsføringsmateriell og skrive ut papirmateriell på bærekraftig FSC / PEFC-merket papir til fordel for skog og natur 
- påvirke partnere, leverandører, leietakere og naboer til å ta hensyn til miljøet

I tillegg tar vi vare på hverandre ved å skape en atmosfære som gjør det hyggelig å vær hos oss - både for våre gjester og for de mange ansatte i butikkene. 

 

Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 – se sertifikat her

Metro senter er BREEAM IN-Use Part 1 sertifisert – se sertifikat her