Samfunnsansvar

I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i vårt lokalsamfunn har Metro både en forpliktelse og en mulighet til å kunne drive miljøriktig, og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning.

Sammen med vår eier Steen & Strøm har vi utviklet en CSR-strategi som fokuserer på miljø og bærekraft, men som også tar et ansvar i forhold til vårt lokalsamfunn og dets innbyggere. Vi kaller denne strategien Act For Good.

Act For Good er bygget opp rundt tre sentrale fokusområder:

  • Act For The Planet: Sikre fokus på at Metro/Steen & Strøm bidrar positivt til vår påvirkning på miljøet
  • Act For Territories: Være en positiv bidragsyter til vårt lokalsamfunn gjennom samarbeid og utvikling
  • Act For People: Verdiskapning gjennom fokus på mennesker i alle aktiviteter

Du kan lese mer om Act For Good her

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001. Dette innebærer blant annet:

  • Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
  • Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
  • Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
  • Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.

Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.

Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 – se sertifikat her
Metro og Metro storhandel (bygningene) er BREEAM IN-Use Part 1 sertifisert – se sertifikat her og her

#JustAsk

Vi svarer
innen en time
på vår facebookside

Still ditt spørsmål
Åpningstider

Hverdager 10-21 / Lørdag 10-19

Phone : +47 67 97 40 40
> Kontakt oss

Top